O KNIHOVNĚ

Knihovna sídlí v budově obecního úřadu v Krátké Vsi.

Byla znovu otevřena v listopadu roku 2014 po dlouholeté stagnaci. Do knihovny dováží knihy Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě z výměnného fondu. Knihovna díky tomu disponuje rozsáhlým rozmanitým fondem, kde převažují aktuálně vycházející knihy.

V březnu 2016 byla knihovna rekonstruována. Byly instalovány nové regály, položen koberec a nakoupen nový nábytek. Jak se rekonstrukce zdařila můžete posoudit ve fotogalerii nebo na facebookových stránkách. Za tuto možnost patří velké díky zastupitelstvu obce Krátká Ves, která vynaložila nemalé finanční prostředky.

V červnu 2016 došlo k zprovoznění automatizovaného výpůjčního systému a online katalogu, který je částečně financován z projektu VISK3 a částečně ho hradí Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Poděkování patří paní Ireně Císařové za perfektní sestavení projektu, díky němuž nám komise potřebné finance přidělila.

Knihovnu aktuálně navštěvuje necelých čtyřicet čtenářů nejen z Krátké Vsi, ale i z blízkého a širšího okolí, například z Havlíčkova Brodu, Ždírce nad Doubrouvou, atd. Snahou je pořádat v Krátké Vsi různé akce, pro všechny věkové kategorie, aby zde došlo k pozvednutí veřejného života a lidé se tu setkávali napříč generacemi.

TOPlist